avatar

Разследващи карти

 Предоставям на Вашето внимание начин, ориентиран към обучението чрез проучване, с който децата могат да изпробват изследователския си дух. 

 Всяко дете тегли от предоставените карти и трябва да се опита да "разследва" въпросът, който му се е паднал. Може да използва разнообразни източници на информация и помощници в лицето на своите родители. Дава им се срок, в който да разнищят проблема и да представят открието си пред класа под формата на доклад, презентация или табло. 

 А пък кой знае, възможно е чрез тази задача да открием съвременния Шерлок Холмс.


Разследващите карти може да откриете тук.