avatar

Проекти на ученици в условия на дистанцинно обучение

За учениците от групите по Компютърно моделиране, стоенето пред компютъра не са просто само компютърни игри. Те програмират, творят… създават и се учат на предвидливост, съобразителност и добротворчество. Програмират анимации, музикални, сценични, спортни историйки, дори и сами създават образователни материали - тестове за по-малките си приятели. Четвъртокласниците имаха поставена задача от госпожата да разработят проекти на тема „Училище извън училището“ Ето някои от техните проекти: 

Маргарита Николова - 3Г клас, 107 ОУ"Хан Крум" София https://scratch.mit.edu/projects/392090950/fullscreen/
https://scratch.mit.edu/projects/386484530/fullscreen/
Камен Янев - 4Б клас, 107 ОУ"Хан Крум"
https://scratch.mit.edu/projects/389103623/fullscreen/

Нихат Салиев – 4а клас, 107 ОУ"Хан Крум" 

https://scratch.mit.edu/projects/384309120/fullscreen/
Максим Иванов – 4А клас, 107 ОУ"Хан Крум" 

https://scratch.mit.edu/projects/392397035/fullscreen/