avatar

Природни области - Дунавска равнина

Една идея за използване на Thinglink.com в уроците, като ги прави интерактивни, нагледни, сбрани като конспекти... В случая се използва като основа географската карта, по която детето веднага се ориентира за съответния природен обект.
Линк: https://www.thinglink.com/scene/1088782034710560771