avatar

Природни обекти на България в ЮНЕСКО

Знаете ли кои са природните обекти на България, които са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО? Със сигурност на този въпрос могат да ви отговорят моите ученички, които участват в групата по Човекът и обществото по Национална програма „С грижа за всеки ученик”.

С голям интерес момичетата изгледаха и обсъдиха презентациите, в които бяха представени красотите на Национален парк Пирин и резерват Сребърна. Най-силно впечатление им направи огромното разнообразие от растения и животни, които се срещат по тези места, както и колко голяма част от тях са включени в Червената книга на България. Нямаше как да подминат еделвайса, символът на Пирин, и пеликаните в Сребърна. Много се забавляваха и при „оцветяването” им в интерактивния уебсайт „Открий съкровището”.

Накрая обобщиха наученото и направиха красиви табла за двата обекта, за да споделят знанията си и със своите съученици!