avatar

По-малко или по-голямо

 Споделям с Вас работен лист, в който учениците ще се упражняват върху сравняване на числата и умножение с двуцифрено число. Компания в задачките ще им прави крокодилът Чарли!