avatar

Отново на училище

Идеи за въвеждащи презентации, информиращи родители и ученици за предстоящите задачи през учебната година, насоки за необходими пособия и помагала, изисквания, график за учебно време ще откриете тук