avatar

Новини за "Без звънец"

Колеги, има изкарана отчетната документация и нови срокове на сайта на проекта, проверете си ги! Срокът за изпращане на отчетите е удължен. Естествено и съпътстващата документация е разширена!