avatar

Най-опасният враг на твореца е чиновникът с главно Ч

А добрият учител в същността си е творец. 

Той не иска да пропилява времето си в попълване на десетки безполезни таблици, непривично му е да пише ненужни неща, които си остават само на хартия, от рода на разни планове и планчета за щяло и нещяло, отчети, анализи, диаграми, раздути до безобразие разпределения, в които освен преписи на учебната програма като цели, задачи и очаквани резултати, вкарване на разни графи за индивидуална работа и забележки, от нашия сайт се осведомих, че в някои училища имало изисквания за още допълнителни графи, в които да бъдат напъхани също така и методи и средства на работа.

 Боже, как се сбутва всичко това на един лист А4, та дори и хоризонтално ориентиран!?

А върхът на всичко от тази година се оказа нововъведеното в някои училища „разпределение за организиран отдих”, което оглави собствената ми класация на глупостта и безсмислието. В тази връзка в скоро време очаквам да поискат от нас да пишем разпределение за организирано прекарване на междучасията. Петминутките на г-н Паунов, които сме длъжни на разработваме и да провеждаме, съвсем не са достатъчни, за да доубият творческия ни порив. 

Всеки добър учител мисли за новото, изненадващото, необикновеното, което ще сътвори специално за срещата си с децата, за да ги кара да се удивляват, учейки се. Да ги пленява отново и отново в името на своите образователни цели и в името на всичко онова, което той възнамерява да прави с учениците си. 

Но като че ли никой не се интересува, че на учителя му е нужно време, за да се приготви за своя учебен час – да поразмишлява, да попрочете това-онова, после да създаде урока си и необходимия образователен продукт. Вместо това учителят е превърнат в пленник и в заложник на чиновника с главно Ч. С всяка изминала година на добрия учител все по-малко време му остава да се посвети на най-важното и най-същественото в работа си с децата, защото все пак денонощието се състои от 24 часа и ние не можем да го удължим, колкото и да ни се иска. 

Чиновникът с главно Ч през последните години произведе безумна нормативна и поднормативна база, продуцираща бумащина в мега размери. Издигна бумащината в култ, обявявайки за най-кадърни учителите, които попълват стриктно документацията си. Въведе йерархия, за да контролира безсмисленото писане на безмислени неща със съответните санкции в случай на неизпълнение, удобно забравил, че спрямо природата това безразборно харчене на хартия се явява престъпление заради изсечените дървета.

 Потресаващ е фактът, че ежедневно се изписват тонове хартия, без някой да чете написаното, което после с години събира прах из разни архиви и хранилища. 

..................
Между другото, колеги, аз през четирите почивни дни не почивах, а писах документация – да не ви я изброявам цялата, защото всички знаете в какви количества тя ни се изсипва на главите в началото на годината. Предполагам, че и вие по този „смислен” и „приятен” начин сте си прекарали празника и почивните дни.