avatar

Мечо Пух

 Подходящо към края на учебната година е да си припомним всички положителни и приятни моменти заедно, за да задържим топлите чувства през лятото. Кой по-добър помощник от Мечо Пух може по подходящ начин да ни предразположи към такива размишления?

 За целта по избор подбираме няколко глави от книжката на Алън Милн, които разглеждат взаимоотношенията, приятелството и чувствата. Размишляваме и правим беседа с децата и накрая върху специално подготвен лист всяко дете довършва изречението "Приятелството е...". Обсъждаме написаното и правим обобщение.