avatar

Международен ден на птиците

 Дори и извънредното положение не може да ни попречи да се събираме във виртуални класни стаи и да творим.
 Отбелязахме Международния ден на птиците на 1-ви април. За целта подготвих кратка презентация, с която децата да се запознаят и да научат малко повече за този ден.
 Дадох им възможност да изберат по какъв начин искат да го отбележат, а резултатите искрено ме зарадваха. Получих снимки с техните изобретения, доклади и фотоси.