avatar

Игри, стимулиращи речта

„СЪСТЕЗАНИЕ“  

Направете си състезание кой по-точно и по-пълно ще опише предметите в стаята. Например: „Одеалото е червено на бели квадратчета, меко е като …. топли като …. и т .н.“ Старайте се да използвате много прилагателни имена и сравнения

 

„А НАОБРАТНО?“

Когато речниковият запас е достатъчно богат, можете да започнете да търсите антоними: „дълъг-къс, голям-малък и т.н.“ Тъй като представите на детето са далеч по-различни от нашите можем да му помагаме с въпроси : „Какъв е слонът?“, „А мишката каква е ?“

 

„ИЗМИСЛИ СИ”

Картинките и снимките от списания са много добър помощник в игрите! Може да измислите имена на хората в списанията, техните професии (или да се опитате да ги отгатнете), къде живеят, какво обичат. Картинките с животни също са подходящи за обсъждане.

 

„ДА ПОГОВОРИМ“

Картинките с животни могат да бъдат използвани също и за играта „Да поговорим!“. Вие питате , а детето отговаря в ролята на животното от картинката къде живее, с какво се храни , как се наричат малките му, кога спи и др. При описанията активно използвайте прилагателни, умалителни,нарицателни (зайко-байко дългоушко, зайченце бяло и др.)