avatar

За второкласниците

Ето някои упражнения върху изучени произведения и теми, изучавани във втори клас (по учебниците на Просвета). Включени са в сайта на класа и могат да се използват за групова работа или за самоподготовка.

 

Литература

 

Ние, врабчетата - Йордан Радичков - тест

Най-скъпоценният плод - Българска народна приказка – свързване на героите с техните думи

Паничка мед - Ангел Каралийчев – кръстословица

 

Паничка мед - подготовка за преразказ

Есен - Андрей Германов – попълване на римите в стихотворението

Горнякът и долнякът - П.К.Яворов - кръстословица

Къде - Елин Пелин – сглобяване на стихотворение

Старият щърк - Константин Константинов
– довършване на изречение от текста с избор от различни възможности

 

Български език

 

Сънчо - текст за сглобяване

Петьо - подредете текста и го препишете в тетрадката.

Сашко - подредете текста и го препишете в тетрадката.

Изворче - подредете текста и го препишете в тетрадката.

Общуване - Три думички чудесни - Димитър Спасов
– текст за попълване

Подреди по азбучен ред – подреждане на букви, думи, имена на писатели

 Математика

 

Числата до 100

 

Околен свят

 

Моето родно място - град Ямбол – кръстословица

 

Извънкласно четене

 

Пипи Дългото чорапче - тест