avatar

Живи неща

 Как разбираме, че едно нещо е живо? Кои са характеристиките на живите неща? Каква е тяхната класификация? 

 Отговорите и задачи към урока Вашите ученици могат да открият в презентацията.