avatar

Египетско изкуство (част 1)

Изкуството на Древен Египет е необятно, всеобхватно, разнообразно и интригуващо. Затова ще го разгледаме в няколко часа. 

Ето идеи за някои занимания, свързани с темата.