avatar

Входни, изходни и междинни нива по човекът и обществото за 3. клас на "Просвета". По новата програма

Самостоятелните работи са по учебника на Пламен Павлов и колектив на издателство"Просвета". Те са поместени в книгата за учителя, но за удобство - набрани, с възможност за редактиране, ги качвам тук. Към тях прилагам и лист с оценителните таблици. 

Входно ниво.doc

България - нашата земя хубава.doc

Нашата родина в Европа и на Балканския полуостров.doc

Първото българско царство.doc

Второто българско царство.doc

Българското общество през Възраждането.doc

Изходно ниво.doc

Оценителни таблици.doc