avatar

Вариант на морски шах-игра

Тази игра беше част от годишното ни тържество в края на учебната година. Върху табло двата отбора поставяха Х или О, само ако правилно са отговорили на въпрос, скрит зад цифра от 1 до 9. Предварително двата класа получиха материалите за подготовка и се разпределиха,за да им е по-леко. Зад всяка цифра има по 2 въпроса, защото правилно предположих, че  може някой отбор да не даде верен отговор и пак да се  играе за тази цифра. Но...въпросите са много лесни (нали е за забавление), но учениците ни  разбраха  това на самото тържество. Благодаря на колежката, с която заедно го направихме незабравимо за децата. Ще сме истински щастливи, ако на някого му влезе в употреба, както ние сме ползвали  безвъзмезно вашия труд, за което не стигат думите да благодарим.

 http://dox.bg/files/dw?a=997d7cf8a9

 http://dox.bg/files/dw?a=889433c28b

 http://dox.bg/files/dw?a=c9beec8b99