avatar

Будителите днес

 Отдадохме почит и към народните будители. Обсъдихме защо е важно е делото им, как можем да го продължим и кои са будителите днес. Четохме стихотворения и обогатихме знанията си за някои от най-светлите личности в историята ни. Накрая изработихме чудесен лапбук, откритие на моята колежка.