avatar

Благодаря

11. януари е Световен ден на думата "БЛАГОДАРЯ". За целта изработихме табло, в което думата "Благодаря" е изписана на различни езици. А за учителите по специален предмет изработихме благодарствени картички, чиито дизайн е взет от тук.
Споделям и шаблоните на цветенцата и листата за таблото.