avatar

Арт музика

  Твърдението, че музиката е терапия е абсолютно вярно! 

 Затова подготвих интересен работен лист за моите ученици, където съчетаваме слух, внимание, артистичност и чувства. Интересно е да проверим как разнообразни музикални произведения докосват децата. Те споделят мислите, вълненията и изразяват почувстваното с рисунка. 

  Всичко е изкуство!

Изтеглете работния лист от тук.