avatar

Българската култура

Урокът е по учебника на "Просвета", Радева и колектив. Успях да намеря повече записи на музикантите - така децата ще добият по-ясна представа за таланта им. Оставям и двете версии.

Българската култура.ppt -2


Българската култура.ppt - 1