avatar

Политици на България

Този урок ще вземем днес. Изд. "Просвета", Радева и колектив.

 Политици на България.ppt