avatar

Самостоятелни работи за ІІІ кл.- І срок

Предлагам на колегите в ІІІ клас моите срочни самостоятелни работи. Правих ги за нивото на класа ми. Може да харесате някои упражнения.  ЧП- І срок.doc

 БЕЛ- І срок.doc

ЧО- І срок.doc

 Математика І срок.doc