avatar

Животът на хората в българското царство

Този урок взехме вчера. По учебника на "Просвета" е, Радева и колектив.