avatar

Какво сме дали на света

Попаднах на този материал и го предлагам на вашето внимание.

"Децата в българските училища в чужбина да изучават предмет "Какво сме дали на света". Това предложение  се обсъжда в момента. Идеята и подборката на най-великите български открития и традиции, дали принос към световната цивилизация, е на Антоанета Крушевска.

 В труда на родолюбивата българка само в 49 страници са събрани 32 български открития, забележителни традиции и спортни постижения. "

Kakvo_sme_dali_na_sveta.doc