avatar

Трудният звуков анализ

Малките ми зайчета всеки ден се потят с трудните за тях звукови моделчета. Колеги, предлагам ви картинки за нелесния звуков анализ. Може да се работи в час по листа или да се дава от него за домашна работа. Image1.jpg ,  Image19.jpg ,  Image22.jpg ,  Image23.jpg ,  Image24.jpg ,   Image25.jpg ,   Image26.jpg