avatar

Песен за буквите

Помня, че тази песничка родителите ми я пееха, когато бях дете. А те и двамата бяха начални учители :) Същата тази песен сега я откривам в постинг на Tony; с текста, написан от Vili_vb; с мелодията, предоставена от Deyana и... как да не ти се прииска да я изпееш. Особено когато много обичаш да си попяваш, :)

Песен за буквите

     

Буквичката „а” не стои сама.

Търси си другарче като първолаче.

Буквичката „м”, ах таз буква „м”!

С  нея казвам „мамо” - как е сладко само.

Буквичката „о” е кат колело.

Пише се широко, казва се високо.

Буквичката „л”, ах таз буква „л”!

Кат лула я пиша и гласа си снишам.

Ето във класа чувам си гласа.

Буквички да сричам, много аз обичам.

.....................

ЛИНК за теглене

 ))) Обичам екипната работа! :)