English - Developing all skills

Нелинейна презентация за преговор и усъвършенстване на уменията по англ. език, а също и за самопроверка.English_zori.ppt