Южният склон

Припича се на слънце селото,
комините и къщите му пушат –

като пране,
опънато върху простoра.

Tук-там се забелязват бабички –
в гнездо, една до друга сгушени.
Те просто съзерцават,
почти не си говорят,

така е от години...
Тук времето е пумпал

и само другоземците
ще се объркат, че е спряло.

А то тъй бързо
се върти - 
като спирала...