Праскови


* * *

Под сгушените покриви
на сгради,
накацани от пъстри птици
рисува пламналата
есен
черти на влюбени
и романтици.
Докосва капките
със нежни устни
и ги разлива по листата.
Това е поривът на вятъра,
при който
тревите се целуват във съня си.
Със полъха
на лек парфюм от кестен
и житни класове, размесили боите
измисля дъжд
със аромат на праскови
и го търкулва
по косите ти...