Radielle....Vimp....

Тя ме разбира! Постоянно, ми праща....."Cradle of filth", по скайп.... Мисля, че е ТЯ?!?!