Цветето

Радваш ли й се, ще бъде най-красива.
Усети ли, че вече не я обичаш, сама ще увехне...