Сави 2Р

Свобода

Идваш да ме освободиш, да ме накараш да се чувствам свободна.
Не я ща твойта свобода, предпочитам затвора, който сама изградих.

Разговор

Виждам мислите ти.
Вслушвам се в очите ти.


Мразя те

- И защо ме мразиш?
- Защото съм луда по теб, а не виждам една разумна причина!


Раздяла

Студена си, защото си повърхностна, арогантна, лекомислена.

Студена съм, защото искам след мен безразличие, а не болка...


Отричане


Нямам нужда повече от теб!

Всяка нощ те имам в сънищата си...