Относно класацията...

Последно може ли да  има един и същи автор с различни произведения, участващ в класацията или не?