Некво странно 2Р

Изгаряме да бъдем заедно...
Не ме предпазвай от изпепеляването ти с гасене
Вече съм обгорена
Не искам пламъкът ми да се превръща в дим