Измамата на времето

Докосвам те и създаваме една наша вечност от безвремие
Осъзнавам се сама, изостанала, смачкана от тежестта на времето