+8 10 гласа

Еди си ква самота

Самотата е друга птица,

тя не иска грижи, ласки, вода…

Самотните, са други цветя,

те не искат тор оборска или вода,

камо ли пък да им говориш, като на умряло другарче…

Цветята на самотата

растат дори без светлина….

Самотата е друго животно,

по- диво и странящо от групата…

Самотата, е статист безпризорен,

който не ще и не ще да се слее с трупата…

Самотата е коренче,

което едва задържа скалата…

Самотата е срутване…

някъде в нас е преврата…

Самотата е сбъдване

на най – лошите ни страхове…

Самотата е реалност,

изключваща всичко „по две”…

Самотата е агрегатно състояние

и етап на всяка душа.

Самотата поражда надежди….

но си остава сама.