УКАЗАНИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА ХОРА С РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В СИЛА ОТ 01.03.2011

ИЗТОЧНИК: http://www.lifewithcf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=204:-01032011&catid=18:2009-05-02-11-30-39&Itemid=65

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПАЦИЕНТА


ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА ХОРА С РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В СИЛА ОТ 01.03.2011

От 01.03.2011 скъпоструващите лекарства за  акромегалия, бета-таласемия, муковисцидоза,  болест на Уилсън,  Синдром на Прадер-Вили, Синдром на Търнър, хипотитуитаризъм, дефицит на растежния хормон, болест на Гоше,  пулмонална хипертония  и Болест на Фабри.и др. .ще се финансират  от Националната здравноосигурителна каса. Това означава, че ще се получават от пациентите по нова процедура

Какви стъпки трябва да предприема пациента за да получи лекарствата

1. Да провери дали е здравно осигурен.
Редовно проверявайте здравноосигурителния си статус. Това е изключително важно за да получавате лекарства и лечение. Може да направите проверка  в интернет на сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg както и в офисите на НАП. Лицата получаващи пенсия за инвалидност, за възраст както и децата до 18 години  са здравно осигурени за сметка на държавата.

2 . Да закупи рецептурна книжка на хронично болния
- В случай, че пациента няма вече издадена рецептурна книжка трябва да закупи такава от аптека продаваща медицинска документация на здравната каса.  Личния ви лекар може да ви насочи къде се намират тези книжарници във вашия град.
- Книжката се попълва от личния лекар.
- Заверява се в Районната здравноосигурителна каса.(РЗОК)

3. Да получи протокол 1А от лечебно заведение.
След набор от изследвания направени в лечебното заведение, посочено в изискванията за лечение публикувани на сайта на НЗОК на пациента ще бъде издаден Протокол за предписване на лекарства заплащани от НЗОК/РЗОК .

4. Да подаде документите в РЗОК  на територията на която е направил избор на личен лекар.
Документите са
1. Заявление до директора на РЗОК
2. Попълнено и подписано Приложение 1А
3. Пълния набор от изследвания включен в Изискванията. При наличие на хоспитализация се прилага и епикриза с номер ИЗ
4. Протокол за предписване на лекарства заплащани от НЗОК/РЗОК
5. Декларация за информирано съгласие по образец
Уверете се, че всички необходими документи са приложени. Епикризата, експертните становища  и изследванията трябва да бъдат в оригинал или заверено от издалия документа копие.  Липсата на дори един документ може да доведе до отказ на НЗОК докато не бъдат представени всички необходими изследвания. Документите не се връщат, така че е добре да си направите копия. При подаването запазете входящия номер.

5. В 5 дневен срок РЗОК изпраща документите в НЗОК.

Там се свиква комисия, която взема решение. Ще бъде уведомени за решението с писмо. Биха могли да се свържат и по телефона. Здравната каса дава отговор от 2 до 4 седмици. В случай на забава се свържете по телефона или на място в офисите на РЗОК за да получите информация докъде са придвижени документите ви.

6. Ако бъдете уведомен че отпускането на лекарството е одобрено

идете в РЗОК откъдето ще получите заверен Протокола за предписване на лекарства заплащание от НЗОК/РЗОК. С протокола и рецептурната книжка отидете при личния ви лекар, който ще ви издаде рецепта.. Допълнително ще получите информация в кои аптеки имащи договор със Здравна каса ще може да получавате лекарствата. Консултирайте се с личния ви лекар кога ще ви издаде следващата рецепта.  Следете срока на протокола. Един месец преди изтичането му трябва да входирате нов комплект документи и актуални изследвания в РЗОК. Този път вместо приложение 1А ще подадете приложение 1Б.

7. Получаване на лекарството от аптеката

В аптеката трябва да представите
-лична карта
-заверена рецептурна книжка
-оригинален протокол
-рецепта от личния лекар
Рецептата трябва да бъде изпълнена в срок от 15 дни от издаването. Ако пропуснете този срок, няма да получите лекарства за месеца. Имайте предвид, че аптеките не обработват рецепти заплащани от Здравна каса в почивни и празнични дни

8. Ако получите отказ за отпускане на лекарство

Уведомете лекуващия екип издал протокола за причината за отказа. Той ще ви консултира как да получите документ за липсващото изследване.  Незабавно входирайте документа в РЗОК. Настоявайте това да стане към вече подадения входящ номер.

Ако смятате, че РЗОК неправомерно е забавила или отказала лекарства може да подадете жалба в РЗОК и Министерството на здравеозването.
Може да се обърнете и към пациентските организации, откъдето ще получите информация и съдействие.

Телефоните за информация на представители на пациентски организации на хора с редки болести са:
За София – ...............
За Варна - ...............
За Пловдив - ...............
За Плевен - .............
За Стара Загора - ..............

Повече информация, относно новите процедури може да намерите на интернет страниците на пациентските организации на хора с редки болести

Национален алианс на хората с редки болести: www rare-bg.com

Асоциация “Муковисцидоза“: www.lifewithcf.org

Асоциация на болните от акромегалия в България: www.ababbg.com

Организация на таласемиците в България: www.wilsonbg.org

• Българска асоциация Болест на Уилсън: www.wilsonbg.org

• Бълграска асоциация “Прадер-Уили синдром“: e-mail: stzonev02@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Национална асоциация “Първична пулмонална хипертония”: www.apph-bg.org

• Национална Гоше асоциация: www.gaucher-bg.org

• Национална асоциация по сирингомиелия: e-mail: g.kolchakova@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

P.S. Критериите качени в сайта на НЗОК за болните от муковисцидоза са безумни и неизпълними. В момента усилията на Асоциация "Муковисцидоза" са насочени към тяхното оборване и преработване, съобразено с указанията за употреба на самите медикаменти и експертните становища на специалистите, които имат опит със заболяването.

НЗОК обричат пациентите с муковисцидоза на смърт!!! - КРИТЕРИИ

Указания за пациента във връзка с новата процедура за получаване на лекарства от пациенти с редки заболявания и поддържащо лечение на трансплантирани пациенти в сила от 01.03.2011 година Дата: 02.02.2011  (1 523,0KB)