Да добавим живот +1

Какво значи да живееш с Муковисцидоза.
Какво е да се бориш всекидневно не само за едно вдишване повече, но и за равен шанс да получаваш адекватно лечение.
И защо не трябва да се превръща в очакване на ГОДО приемането на Европейския стандарт за грижа към хората, които страдат от рядката болест.
Това са основните въпроси, на които филмът „Да добавим живот, +1" търси отговори.
Намира ги в споделените разкази на младежи с Муковисцидоза, на родители на болни деца и на медици и правозащитници, за които отделните случаи не са просто статистика.
В 30 минутното видео на Екатерина Костова и Юлиан Георгиев няма, обаче, да видите само и единствено драматичния аспект на всекидневните трудности, с които се сблъскват хората с Муковисцидоза. Участниците във филма ще дадат предложения как те да бъдат преодолени така, че в 21 век болните да не се чувстват дискриминирани от здравната система в страната ни.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wjdQXZ-EyTw

Муковисцидоза - да добавим живот - това е страница за шанса на болните от муковисцидоза да живеят по-добре. Въвеждането на европейски стандарт за лечение ще им помогне.