ДЕН НА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ 2011

Редки, но Равни”

 

На 28 февруари 2011 година за четвърти път ще бъде отбелязан Европейският Ден на Редките болести с девиз „Редки, но Равни”. Организатор за България е Националният алианс на хората с редки болести (НАХРБ) и членовете на включените в него пациентски организации.

Поредицата  от събития, организирани в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора / 25-28.02.2011

Всяка рядка болест засяга малък брой пациенти – по-малко от 5 на 10 000 души, но поради огромния брой редки болести – повече от 6 000, общият брой хора с редки болести е голям. За България това са около 400 000 души, основно деца. По-голямата част от заболяванията са с генетичен произход, често са животозастрашаващи, инвалидизиращи и хронични. За разлика от останалите пациенти с хронични заболявания, хората с редки болести нямат същия достъп до диагностика и лечение. Една от причините е, че лекарите не са достатъчно запознати с редките болести, не са виждали такива случаи в практиката си и затова не успяват да реагират адекватно. А късната диагностика и закъснялото лечение често са фатални.

 

От знанията на общопрактикуващите лекари пряко зависят шансовете за живот и подобрение на пациентите. За да осигури навременна диагностика и по-добро лечение на засегнатите от редки болести, НАХРБ организира поредица от семинари за общопрактикуващи лекари, на които най-добрите специалисти в България ще споделят опита си в диагностиката и лечението на съответните редки заболявания.

 

Първите семинари ще са посветени на Деня на Редките Болести и ще се проведат в градовете с големи университетски болници – София, Плевен, Варна, Пловдив и Стара Загора.

 

Лекции и лектори за Семинарите

„Как да разпознаваме и лекуваме някои редки болести”

 

Град Стара Загора: 26.02.2011; Програма


1. Особености при диагностиката и лечението на Вродените имунодефицитни болести – Доц. Д-р Красимира Халачева – ръководител лаборатория по

клинчна имунология, МФ, ТрУ; Катедра молекулярна биология, имунология и генетика, МФ, ТрУ, Стара Загора

2. Диагностика и лечение на Епидермолизис булоза – Доц.Д-р Евгения Христакиева, ръководител клиника по кожни и венерически болести в УМБАЛ Стара Загора

3. Диагностика и лечение на Таласемия майор - Доц. Д-р Петрана Чакърова – ръководител клиника детски болести в УМБАЛ Стара Загора

4. Методи за оценка на желязното свръх обременяване; Съвременно хелатиращо лечение - д-р Иван Чакъров,докторант в катедра детски болести, МФ, ТрУ, Стара Загора

5. Диагностика и лечение на Муковисцидоза - Проф.д-р Георги Петков, дмн; Катедра детски болести, МФ,ТрУ, гр.Стара Загора

6. Представяне на Звено за ранна психосоциална интервенция към Сдружение „Самаряни“

Мария Данева – Сдружение „Самаряни“

Контакт: nezzius@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; 0898754188 Мария Недева


Гр. Плевен 28 февруари 2011 г. от 14:00 до 16:00

Семинар за общопрактикуващи лекари и за студенти по медицина


зала „Авицена” в сградата на факултета по медицина към МУ гр. Плевен

1.    Доц. д-р Ваня Недкова – Муковисцидоза в детска възраст.

2. Доц. д-р Явор Иванов – Пулмонална Артериална Хипертония.

3.    Доц. д-р Мария Симеонова – Подходи за генетична профилактика на вродени и наследствени заболявания.

4. Д-р Светлана Костова – Диагностични критерии и терапевтично поведение при пациенти с Бета – таласемия.

5.    Д-р Ивелина Йорданова – Булозна епидермолиза.


Партньор на мероприятието – Факултет „Медицина” на МУ – Плевен.

Медиен партньор – Телевизия Плевен Спринт и вестник Посоки

 

Град Варна: Семинар: 26.02.2011; 9:00 – 12:30 ч.

Факултет по дентална медицина на МУ „Проф.д-р П.Стоянов” Варна, зала А


1. Особености при диагностиката и лечението на Болест на Уилсън - Проф. Д-р Людмила Матева – гастроентеролог, ръководител клиника в „Св. Иван Рилски” – София

2. Диагностика и лечение на Порфирии - Проф. Д-р Людмила Матева

3. Диагностика и лечение на Таласемия майор - Доц. Д-р Валерия Калева - хематолог, ръководител отделение в УМБАЛ „Света Марина” – Варна

4.    Ранна диагностика на Акромегалия – Гл.ас. Д-р Емил Начев – ендокринолог в УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” – София


Контакт: varna.conference@gmail.com Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; телефон: 0889 324 216 begin_of_the_skype_highlighting              0889 324 216 begin_of_the_skype_highlighting              0889 324 216      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting


„Болница за плюшени мечета”

Асоциацията на студентите медици – Варна и НАХРБ Ви канят на

детско утро, посветено на здравето.


„Болница за плюшени мечета” е международен проект, организиран от студенти по медицина в различни държави по света. Под формата на игри и забавления децата разговарят за болестта и здравето с „лекарите”, получават съвети за хигиена и здравословен начин на живот.

Донесете любимата плюшена играчка, която е болна, за да я прегледаме и излекуваме!

Когато играем заедно, страхът от болници и бели престилки изчезва.

 

https://docs.google.com/document/d/1MVXzz4hWQbUWWungWw-U-UmzKNRcZfHNnSkYKZi-xe8/edit?authkey=CKDopPwJ&hl=en#