Призив за единство

Ние живеем в епоха, в която светът може би изпитва най-силна необходимост от мир, приятелство и солидарност. Напрежението и конфликтите, които бяха определящи за двадесети век, продължават и през този нов век, и невинни хора от цял свят продължават да страдат от тях.

Въпреки незабавната нужда от солидарност и сътрудничество определени кръгове подтикват към конфликт, и то по-специално към конфликт между двете най-големи и основни цивилизации в света. Този въпрос трябва да бъде разгледан внимателно, тъй като войната на цивилизациите, които те предвиждат, би могла да има катастрофални последици за човечеството. Един от най-добрите начини да предотвратим едно такова бедствие е да засилим диалога и сътрудничеството между тези цивилизации. Това не е трудна задача, защото не съществуват фундаментални различия между Исляма и Западния свят. А напротив, между Ислямската цивилизация и Юдео-Християнската култура, която формира основата на Западната цивилизация, има много общи черти. Имайки предвид настоящата ситуация и естеството на световните проблеми, споделените ценности ще направят сътрудничеството неизбежно, за да могат да бъдат решени тези проблеми.

Темата продължава на:http://www.harunyahya.com/bulgarian/Books/unity01.php