+2 4 гласа

Матурите

    Вярно е само едно - Вълчев се е заинатил и ще има матури. Както и по време на стачката, тия дни се появиха многообещаващи соцпроучвания. Тяхната роля е ясна. Трябва да убедят обществеността, ча матурите ще покажат колко са елитни училищата, в които учат децата ни.  Подразни ме последното. Защо? Имам си просто обяснение. Аз съм в гимназия, при нас децата идват/ или би трябвало да идват/ с вече обработени знания за езика, за правописа и т.н. Какво обаче се иска от нас, а и такива са нагласите? При нас те ще държат писмен изпит за своята езикова култура, която ние, всъщност, не развиваме в гимназията. Не ни е това работата, нали? В часовете по БЕЛ се изучават произведения, има и часове за езика, но те имат друга насоченост. Защо тогава за нас да има извод, че сме или не сме добро училище? И няма ли ние да отнесем всички негативи на досегашното им образование? Смятам, че нещата трябва да се погледнат от началното училище, през прогимназията и чак тогава да се съди за последния етап. Ако в първи клас и т.н.  липсва добрата подготовка, ако после нещата продължат по този път, за какви матури и тем подобни си говорим?
    Явно е, че матури ще има. Вълчев се е заинатил. А децата ни пак ще живеят с грешките на растежа.