споделено

Толкова много неща искам да ти кажа!...
затова сядам до теб, усмихвам се и мълча...