присъствие

Липсваш ми, когато те няма...
Но най-много тежи отсъствието ти, когато сме заедно.