защо не

Клавиатурен шум на светлината на монитора.
А можеше пръстите да се разхождат по пиано...