желание

Би ми се искало да си тук!...
То е като желанието да подържа сапунен мехур в ръцете си - невъзможно.