Ж Ж Ж

Сърцето ми тъгува.
Затиснати
от тежестта на клепачите
ирисите-
оплаквачи
безмълвни
поглъщат сълзите,
не плачат.
Навътре в себе си
викам,
крещя на измамниците
думи.
Солени слепоочия
блъскат
кръвта
горчива и тъмна,
бавна от безводия,
гъста от спомени
по ласките ти.
Сърцето ми тъгува.
Докосване на непознати.
Спъвам се
в чужди "обичам те".
Истерично
пръсва се
тишината-
до вчера обща,
днес
неприлично различна.
Къде си?!
Сърцето ми тъгува.