Секс и бременност

Само преди няколко години думата''бременност'' се асоциираше с необходимостта да се носят безформени,скучни рокли, няколко пъти в месеца да се чака на дълги опашки предженската консултация, за да се получи поредния списък от забрани.Жените възприемаха този период като неизбежна цена за щастието дастанеш майка. Но дойдоха времена, когато да си бременна стана приятно,даже престижно. От екрана кино-звезди и певици с нескрита гордост иудоволствие говорят за своето «интересно положение». По улиците серазхождат красиви жени в предизвикателни дрехи, които по-скороподчертават, отколкото скриват закръглените им коремчета. Много бъдещимайки се занимават активно със спорт, рисуване, музика. И все повече сеналага представата, че бременността не е болест, не е диагноза, апериод на разцвет на женската същност, нейните творчески способности,еманация на нейната духовност и сексуалност.

Ако възприемамесексуалността не толкова като способност за извършване на полов акт, акато дълбоко преживяване на любов и пълнота, като начин да се познаятвсички прекрасни и очарователни усещания на единението с друг човек, тотемата за сексуалността по време на бременност придобива ново звучене.Известният американски психолог Александър Лоуън твърди, че ''здравитедеца са имали родители, които са били щастливи в леглото''. Проблемитена невротичните хора често се коренят в сексуалната неприспособимост иконфликти с родителите. Жената, която води удовлетворяващ сексуаленживот по-леко приема трудностите около отглеждането на детето,по-внимателна и нежна е към него, тъй като самата тя получавадостатъчно внимание и нежност. В периода на вътреутробно развитие ипрез първата година от живота си бебето се отъждествява с майката.Затова отношенията майка-дете са много важни, на тяхната основа сеградят отношенията на детето с околните през целия му останал живот, тестават прототип и на интимните му връзки с бъдещи партньори.

Майчинствотои сексуалността не бива да се изключват взаимно, нито да сепротивопоставят, те са тясно свързани помежду си и заедно представляватсърцевината на женската същност.
Класическата медицина като поинерция препоръчва ограничаване на сексуалните контакти през първитетри и последните три месеца на бременността. Ноеднозначна забрана катотази не винаги помага за нормалното протичане на бременността и дориможе да навреди. Психолозите, занимаващи се с проблемите набременността знаят, че хармоничните интимни отношения в двойката бъдещиродители са полезни за успешното протичане на този период. Тъй катоспецификата му предполага криза в отношенията между мъжа и женатазабраната за сексуални контакти може да утежни положението. Част отмъжете трудно възприемат промените, които настъпват в организма, а и вдушевността на бъдещата майка. В семейството могат да се появятнапрежение, неразбиране и проблеми. Като към всичко това прибавим илипсата на секс, животът на двамата се превръща в скучен и аскетичен.

Зада не се стига до абсолютно въздържание мъжът трябва да се съобразява снякои особености в сексуалността на бременната си партньорка. На първомясто тя изпитва повишена нужна от тактилен контакт – ласки, прегръдки,масаж. На второ място в женския организъм през този период се наблюдаваповишено производство на полови хормони, които от една страна усилватудоволствието от интимна близост, но в същото време могат дапредизвикат повишена чувствителност и раздразнение. Допирът на любимиямъж помага на жената да опознае новото състояние на своето тяло, отнемаизлишното напрежение, създава чувство за емоционален комфорт исигурност. Много бременни с помощта на секса се спасяват от неприятнитеусещания на токсикозата и неприятната болка в кръста. Ако лекарите понякакви причини забраняват сексуалния контакт съществуват алтернативниформи на интимно общуване. От всички тях може да поставим акцент нанежния еротичен масаж. Основите зони на женското тяло, заслужаващиподобаващо внимание са главата, раменете, кръста, гърдите и стъпалатана краката. Съветът е - намерете подходящата форма и бъдете внимателниедин към друг, обсъждайте всички свои чувства.

Едно от най-разпространените заблуждения е, че интимните отношения по време на бременност мога да навредят на бебето.Това не е вярно. Плодът се намира в матката, заобиколен от околоплоднатечност, която добре го защитава даже при най-активно практикуване насекс. Освен това жената интуитивно чувства най-подходящата поза, прикоято няма натиск на корема си. Лишено от основания е и мнението, чедетето може да получи психологически шок, ако родителите му се любят.Бебето не е способно да оценява действията, то само получава информацияза състоянието на майкаси по химичен път, чрез отделянето на хормони.Тоест, ако жената изпитва удоволствие и радост от правенето на секс, тобебето също ще се чувства добре. Не на последно място трябва да сеотбележи, че хармоничното развитие на вашето дете е възможно само ватмосфера на любов и нежност.

Ако говорим за физиологическатастрана на сексуалния контакт, то е добре да споменем неговата важноствъв физиологичната подготовка на женския организъм за раждане.Семенната течност на мъжа съдържа хормона простагландин, койтоомекотява шийката на матката и я прави по-еластична. Така се понижавариска от травми при преминаване на плода. По време на оргазъм се отделяхормона окситоцин, който кара мускулите на матката да се съкращават ипредизвиква много приятни усещания. Същият този хормон е жизненоваженза процеса нараждане. Освен това сексуалното общуване се съпровожда спроизводството на голямо количество ендорфини – хормоните на радостта иудоволствието, които се явяват естествени обезболяващи вещества повреме на естествено протеклото раждане. Не са ли това прекалено многосъвпадения?

В края на краищата без преувеличение може да секаже, че раждането представлява процес, тясно свързан съссексуалността, освен че е естествено продължение на пълноценнитесексуални контакти на двойката. Сексуално активните и разкрепостенижени като правило раждат по-лесно.

Но трябва да се припомни, чемеханизма на произвеждането на тези хормони е много крехък, той силносе влияе от емоционалното състояние на жената. Любовта и доверието сепревръщат в основно условие за удовлетворителен сексуален контакт. Всъщото време страхът и напрежението могат дастанат причина запроизводството на други хормони, което сериозно да навредят нанормалното протичане на раждането. За съжаление в преобладаващата частот болнични заведения от самото начало на приемане на родилката сесъздава неприятна, стресираща атмосфера, а по-късно се прибягва домедикаменти, за да се регулира родовата дейност. А както се знае,медикаментите носят, макар и минимален, риск за майката и бебето.
Ражданетоне е задължително болезнен процес. При хармонични сексуални отношенияжената не изпитва неприятни усещания. Болката е обичайна заизнасилванията, а не при правенето на любов. Ако раждането бъдепроведено в духа на изнасилването – без да си даваме сметка заемоционалното и физическо състояние на майката, ако средата енедружелюбна, персоналът не обръща необходимото внимание и е бездушен,естествената реакция на организма е напрежение, което нараства внепоносима физическа болка. Има жени, които са раждали в обстановкатана внимание, грижа и любов, говорят с добри чувства за раждането. Етозащо подкрепата от близки и любими хора, ведрата атмосфера испокойствието в по-голямата част от случаите са по-важни отмедицинската техника и стерилните условия.
Сега става ясно, защо повече от хиляда московчанки всяка година раждат в домашна обстановка.

Впоследно време особено активно се обсъжда темата за присъствието намъжа по време на раждането. Едни специалисти компетентно твъдят, че забащата гледката не е препоръчителна, тъй като се отразява негативно насексуалното му желание към жената. Други отстояват мнението, чеприсъствието на бащата е необходимо условие за успешно раждане. Иедното, и другото не е напълно вярно. Трябва да напомним, чеотношенията във всяко семейство са уникални. За едни мъже пълнотосъпреживяване наравно с майката, тесния контакт, помощта по време насъбитието са желани и важни. И действително такава двойка се сближаваоще повече, ако по време раждането бъдещият татко участва активно. Ноако мъжът не е готов да присъства в родилната зала, но се съгласява дабъде там само по настояване на жена си, то вероятността да получипсихологически шок е голяма. Бъдете внимателни и откровени един къмдруг. Ако искате нещата да преминат добре и сте се решили на''съвместно'' раждане се погрижете от рано за организацията ипредварителната подготовка – емоционална и практическа. Неоставяйтетакъв важен момент от вашия живот на сляпата случайност.
Начинът,покойто протича раждането оказва голямо влияние на женскатасексуалност, на себеуважението, на развитието на майчински чувства.Неприятните преживявания по време на раждането могат да лишат за дългоедна жена от удоволствието на секса. Подсъзнателно тя може да започнеда обвинява за тази нежелана промяна своя мъж или детето си. Такива жениса по-склонни да развият следродова депресия. Хармоничните раждания саспособни да усилят сексуалността, да подобрят самооценката на жената ида се отразят превъзходно на желанието й за интимност.

Взаключение искам да подчертая, че жена, която е способна да ценибременността ираждането като част от собствената си женственост,чувственост и проявана жизнени сили получава истинско удовлетворение оттози специфичен житейски период. Поддържайте в себе си чувство наувереност в собствената привлекателност, радвайте се на новитепроявления на чувствителност и сексуалност и ще бъдете удивени колколесно и приятно ще протече вашата бременност и появата на бял свят навашето бебе.

Източник: BG-Mamma