Конференция "Раждане с любов и мъдрост"

На 29 и 30 май в София ще се състои Първата международна конференция за раждането и акушерството "Раждане с любов и мъдрост".

Съвременните научни изследвания потвърждават, че начинът, по който протича раждането, оказва огромно влияние не само на физическото здраве, но и на психическото и социалното благополучие на майката и детето, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ето защо е изключително важно практиките, които се прилагат в областта на родилната помощ, да се базират на научни доказателства и факти, за да бъдат в най-добър интерес на майката и детето.

Конференцията "Раждане с любов и мъдрост" е насочена към цялото ни общество - към специалистите работещи в областта на родилната помощ - акушер-гинеколози, акушерки, неонатолози, към психолози, студенти, институции, медии и разбира се към бъдещите и настоящи майки. Целта на конференцията е да подчертаем необходимостта от преосмисляне и промяна на прилаганите практики в областта на родилната помощ и въвеждане на нови критерии за оценка на практиките в съвременното акушерство. На примера на развитите държави ще бъдат разгледани модели, които работят, и ще бъдат предложени конкретни стъпки за промяна. Надяваме се, че темите, които ще бъдат засегнати, ще помогнат за по-доброто разбиране на процеса на раждането и ключовите потребности на раждащите жени и техните бебета.

Конференцията е организирана от Сдружение "Естествено" и Фондация "Житно Зърно" с подкрепата на ENCA (The European Network of Childbirth Associations), Midwifery today и Софийски Университет Св. Климент Охридски, факултет по педагогика. Говорители ще бъдат някои от най-известните защитници на естественото раждане в цял свят. Конференцията ще бъде съчетана с годишната среща на ENCA - мрежа, която обхваща асоциации в подкрепа на естественото раждане от 17 държави от Европа.

Каним ви да посетите конференцията. Така ще подкрепите добрите родилни практики и ще обогатите знанията си чрез опита на водещи международни специалисти в областта на акушерството и неонаталните грижи.
Заповядайте!

Повече информация - тук!