** ** ***


Ти ме питаш- къде е болката?
Къде е болката?
Онази неподкупната и пресушаваща.
Онази болка, без която май не можем.
Къде е болката приятелю,
около теб,около мен.
Тя е в паважа вечно тъпкан,
тя е в цветето, което ти ми подари,
тя е в облака,- раздиращия вик на
                                                  небесата
и в оназ снежинка дето се стопи
в премръзналата ти душа,
във слънчевия лъч, в залеза и в тъмнината.
Във всяко раждане и в раздялата.
В мен приятелю е в мен
                        и в теб.

Д.Казанджиева