Прожекция - на живо

Нямам къде да качвам снимки за момента. Иначе и от вчера имам. Ходих на прожекция пред народния театър. Тази седмица пускат всяка вечер класическа музика. Вчера беше Вивалди с Четирите годишни времена. Разкошно просто. Голям екран, качеството беше според мен съвсем прилично, можеш спокойно да се отнесеш и да се наслаждаваш на музиката. Особено способства за това обстановката. На окрито е, мястото е красиво вечер. Поглеждаш нагоре и виждаш прозрачни облаци, през които проблясват звезди, куполите на дърветата. Въздухът е свеж, хората са насядали по столчета и пейки. Казвам пейки, защото наскоро прожектираха филми на същото място, бяха изнесли пейки. Отидох един път и на тези прожекции. Беше пак така вълнуващо. Черешката на сладоледа беше малката буря, която се изви през "Пролет"-та. Светкавици, едри капки дъжд. Спряха прожекцията, но дъждът спря много бързо и после я пуснаха отново, избъсахме си столчетата и пак седнахме. Точно Вивалди беше планиран за шести, но доколкото разбрах, тогава пак е валяло и са го отменили за вчера. Това изместване не беше обявено навсякъде, за тази дата не пишеше нищо в програмата, но пак беше пълно. Дори след като заваля и всичко беше мокро, пак дойдоха много хора. Радвам се, че в Бъглария има все още ценители. Радвам се, че успях не просто да намеря с кого да отида, ами се намери цяла компания сред колегите от университета, организирано в последния момент, с която отидохме на прожекцията. Това ме прави още една идея по-щастлива от предишния ден.
Днес планът е кино с колеги от работа!
Always look for the bright side of life.